[1.12.2][Spigot]天际V1.1 —— | RPG | 动作游戏般的战斗机制 | 肢体破坏 [提交至百度][查看百度是否已收录此帖]

6227 0
2021-11-17 09:16:41
显示全部楼层
生活圈制作
[1.12.2][Spigot]天际V1.1 —— | RPG | 动作游戏般的战斗机制 | 肢体破坏 | 3D材质 |

这是一个拥有独特玩法RPG服务端
我们立志原创创新游戏玩法
高难度的游戏与硬核的战斗机制
付费获得:
下载地址
提取码:x24r
50
您未购买

人民币

免费下载:
打开微信扫一扫下面的小程序二维码
IMG_4445.PNG
客服请联系微信公众号:“我的世界交易网”。
[战斗机制]
d
                                             [武器连招]
                                         动作游戏般的战斗机制,
                                         使用不同系列的武器,
                                         战斗的招式都将发生变化,
                                         每次攻击都会是一个招式,
                                         连击越高招式也会变化。
                                         [重剑 片手刀 长枪 法杖]


                                                                               [极限闪避]
                                                                                    杀怪再也不是无畏的莽,
                                                                                    怪物每次释放特殊技能的时候,
                                                                                    头上都会冒出蓝色符号,
                                                                                    可以把它当做极限闪避提示。
                                                                                    如果不能流畅的,
                                                                                    使用闪避躲开敌人的攻击,
                                                                                    那么你将不是[猎人],
                                                                                    而是[猎物]。


                                     [肢体破坏]beta1.0
                                          每一次攻击人形敌人,
                                          都将有几率破坏敌人的肢体,
                                             头部破坏 敌人将会直接死亡,
                                             手臂破坏 敌人会削减一部分战斗力。


0g2Eq7.png 9wU0Wa.png 202958ycmvyyxmvmcyy5jx.png.thumb.jpg jN3nQL.png dxYz57.png BXYswO.png 203002bty87x4obbylyp22.png.thumb.jpg zdVvAp.png tK8Sqp.png手机扫码浏览